Hra se nachází ve fázi vývinu, proto můžete očekávat (v následujících dnech) aktualizaci a upravování článků. Pro uchazeče na post profesora čtěte zde. Akademie se otvírá v případě obsazení profesorů.
Pozn.: Nenašel by se někdo, kdo by měl chuť a čas pomoc s psaním článků? V případě zájmu napište na email: sajj.rpg@email.cz
Děkujeme za pochopení!   

Úvod

9. května 2011 v 16:07 | Spisovatelská Akademie Josefa Jungmanna
Vítejte!
Ti, co vešli po těch rozvrzaných schodech, již tuší, co je čeká. Jestli ne, pak vězte, že jste vstoupili na území, kterému vládne papír a pero. Stojíte na půdě, kde kvete fantazie, bortí se mýty a pravidla. Jako vládci slova máte neomezené možnosti - zapojte se do studia, plňte úkoly, sbírejte body. To vše vás čeká v Akademii Spisovatelů Josefa Jungmanna, do níž jste vkročili, jste vítáni s otevřenou náručí.

Ve staré budově najdete spoustu zajímavých místností, jenž by vás jako pisálky a spisovatele mohly zajímat. Přiučíte se něčemu novému, budete diskutovat s ostatními studenty, profesory a najdete spoustu lidí se zálibou, jako je ta vaše.
Račte si to zde tedy prohlídnout. Dveře vám jsou otevřené.

Předměty:

Naše Akademie je zaměřena na Český jazyk. Jsme si vědomi, že není jednoduchý, proto vám nabízíme pomoc, spojenou se zábavou ... . Vyučujeme rozsáhlý okruh předmětů, jenž se rozšiřuje. Student 1. ročníku má výuku stanovenou na: Pět předmětů povinných, jeden volitelný. Možnost docházky do dobrovolných hodin tzv. Doplňků.

Povinné
- Literatura
- Sloh
- Mluvnice
- Dějiny (předmět povinen do druhého ročníku)
- Tvorové a botanika oklikou (předmět povinen pro první ročník)
Nepovinné (jeden a více)
- Tvorové a Botanika (něco navíc)
- Slavní spisovatelé
- Základy latiny
- Extrémní sloh
- Kresba, malba

Doplněk
- Rozšíření slovní zásoby (doplněk = pouze jednoduchá cvičení, bez přihlášek ...)

Hodnocení:

1 - vynikající
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Každý úkol, písemná práce, zkouška ... je hodnocena známkou, jenž si student zaslouží. Tímto způsobem lze získat také body, jimiž přispějete k získání školnímu poháru a možnému vítězství, které bude patřičně odměněno.

Koleje

Pro probuzení zdravé soutěživosti, jsou studenti rozděleni do třech kolejí, odkud budou pořádat své výpady na hodiny. Stejně tak si tu ale můžete odpočinout, podívat se na vše, co potřebujete a provozovat diskuze s dalšími svými známými. Na slavnostní - zahajovací večeři bude studentům oznámena kolej, informace ... . Více o historii a vzniku kolejí, lze dohledat v oddělení Akademie

1) Umírnění

2) Středo-smýšlející

3) Radikální

Úvodní slova zazněla! Přeji příjemné zážitky a spoustu radostných chvil.

Historie

V druhé polovině 19. století, byla roku 1863 zřízena malá organizace (tvořená následovníky Josefa Jungmanna (1773-1847)), jejímž účelem bylo rozvíjet jazyk český a zachovat jej před případnými odpůrci.

Myšlenka stvoření Spisovatelské Akademie Josefa Jungmanna (SAJJ) se zrodila o pár let později, kdy se spolek rozpadl. Setrvali tam pouze tři z pěti zakladatelů.

Těmi byli Josef Šeřík, František Strnadský a Anna Marie Janků - prosadila svůj názor studia i pro dívky na akademii - pravidlo, které byť již tak mělo několik let fungovat, bylo potlačováno. Samotné založení a otevření bylo kvůli nepříznivým událostem umožněno prvním (tzv. pokusným) studentům až s peněžní částkou, obdrženou za věrnost rodné zemi a šíření vzdělávání jazyka českého.

Zakladatelé společně určili řád platný až do dnešních dob.

Prvním, a také posledním ředitelem z této skupiny se stal nejmladší člen František Strnadský, jenž svou funkci vykonával s láskou a pečlivostí, vlastnostmi obdrženými po matce. Bohužel jen krátkou dobu tak činil - tak se stalo těsně před přelomem 20. století, kdy bylo oficiálně zahájeno studium, jehož se mohli účastnit budoucí čeští spisovatelé. Škola, leč sklidila obrovský úspěch a mezi možnými uchazeči vyvolávala nadšení, které nebralo konce, nikdy neměla příležitost dosáhnout plného rozkvětu.

Příčinou úpadku se stalo propuknutí první světové války roku 1918. Akademie byla uzavřena až do konce druhé světové války, která mimo jiné usilovala o zlikvidování jazyka českého. Tehdejší ředitelka školy Anna Marie II. byla donucena vykázat studenty z rodin označených hvězdou Davidovou, jenž byly pronásledováni a utlačováni. Nakonec k ní osud byl nepříznivý a ze svého postu byla donucena rezignovat. Můžeme jen spekulovat, kdy, jak, nebo kým byl ukončen.

Duchapřítomná zástupkyně Terezie Antoaneta, však shromáždila veškeré písemnosti, zvláště pak prastaré svitky před spálením ve svém obydlí, pečlivě je pročítala a následně uschovala na místo bezpečné. Při procházení starobylých spisů, nalezla informace o útočištích posledních alchymistů. Vyhledala je a díky své bohulibé snaze získala jejich pomoc. Zajistili, aby škola byla skryta před zraky obyčejných smrtelníků.

To vše znamenalo, že Akademie neupadne do zapomnění.

Vítězné mocnosti válku ukončili roku 1945 a Evropa se z toho dlouhá léta vzpamatovávala. Jmenovaná ředitelka Terezie Antonita, byť ji již nesloužilo zdraví, nahromadila peníze a zrekonstruovala zchátralou budovu a poblíž vypálenou ulici s malými obchůdky. Avšak podlehla zákeřné nemoci, než-li stihla následovníkovi prozradit svá tajemství, nebo se tomu tak tradovalo, až do této chvíle, než-li nynější mladá ředitelka, jenž je vzdáleným potomkem Josefa Jungmanna: Kristen Ann Marsters (příjmení po otci) nalezla nepříliš rozsáhlý svazek listin, který umožnil akademii zprovoznit a v jehož obsahu se skrývá nejedno tajemství, včetně těch alchymistů, jenž jí umožňují i nemožné (s pomocí oněch listin je možno zrealizovat myšlenku: ,,Jenom dvě bytosti mají tu moc určit, kdy se co komu stane, kdy se kdo narodí a kdy kdo zemře - Bůh a spisovatel"). Zasadila se také o zmodernizování objektu a jednotlivých učeben, dostavbě zadní části budovy a rozvíjení všech předmětů.

Snad již bude prokletí akademie zlomeno a nastanou lepší časy.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
Ikonka